Vinöns Värdshus

En förväntad nystart på Vinöns värdshus

När våra arrendatorer sa upp avtalet förra sommaren efter många år, kände vi att det var dags med en rejäl ”ansiktslyftning” och nystart med Vinöns värdshus.

Vad har då hänt under höst – sommar?

Först och främst började vi söka och annonsera efter nya arrendatorer, det tog lite tid men vi gav inte upp, och i dagsläget har vi Mari Stenbom som arrenderar hela året förutom sommarveckorna då Annika och Johan Öhman tar över, de är varmt välkomna med sina respektive personal!

Vi startade en offentlig facegrupps-sida där vi idag har 900 medlemmar som har följt oss under året.

Efter diskussioner med arrendatorerna var vi överens över vad vi skulle prioritera.

 Vi har storstädat inom- och utomhus, snickrat nytt tak på östra verandan, målat/uppfräschning av fönster, plank och mycket mer, samt nytt staket. Vi har tagit ner det gamla tygtaket för att få lite mer rymd och ljus vid uteserveringen.

Vi har ordnat ytterligare en uteplats på norra sidan av värdshuset, där vi även har öppnat en hantverksbod med lokala hantverk/produkter. Det har funnits blomförsäljning där under våren vilket har uppskattas.

 Vi har klätt om samtliga stolar i blå salen samt Mari har ordnat en mycket trivsam miljö även inomhus.

Under festliga former har vi invigt en ny flaggstång.

Till vår glädje fick vi godkänt utan anmärkning av Miljö & Hälsa vid deras besök/inspektion. Stort tack till samtliga som har hjälpt till med all städning och uppfräschning

Vi har bokat nya konserter utifrån ett jämställdhets-perspektiv samt olika slags musik till olika målgrupper (utifrån rådande situation så flyttas de flesta till sommaren 2021).

 Det kommer att anordnas en del kulturupplevelser under sommaren utifrån Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Vi har genomfört en viktig egenkontroll av brandsynen, utarbetat en Risk- och Säkerhets Plan för Vinöns värdshus.

 

Tillsammans har vi skapat gemensamma värden gentemot gästerna, viktigt att alla känner sig välkomna och blir trevligt bemötta!

Arrendatorerna har skapat nya spännande menyer. De har även påbörjat en ny gemensam hemsida samt en officiell facegrupps-sida med information kring bokningar mm.

 

Varmt välkomna hälsar vi både gäster och personal till vår vackra ö Vinön och lycka till med kultur arrangemang och god mat & dryck samt trivsam värdegrund och miljö!

 

Vänligen Birgitta & Ingemar

Värdshusvärdar